Bestuursleden:
 
Leo van Lien
voorzitter
leovanlien@ziggo.nl
 
Jan van den Brand penningmeester jan.van.den.brand@home.nl
 

Hans Segers
secretaris
h.segers@hetnet.nl

 
Subsidiegevers:
Prins Bernhard Cultuurfonds
Hoofdsponsoren:
booster
Medizorg
OZ Zorgverzekeringen
 Met dank aan:
Agendum IT Services
Eefsting Grafische Diensten
VDB Consultancy
Sponsormogelijkheden
Adres:
 
Stichting Dell'Arte
Eiberberg 14
4708 EP Roosendaal
0167- 53 60 12
 
info@stichtingdellarte.nl