Een nieuwe stichting heeft in Roosendaal het levenslicht gezien:
Stichting Dell'Arte.

Het doel van de Stichting Dell'Arte is het stimuleren van alle uitingen van kunst en cultuur op een specifieke, daarvoor uitgeruste locatie, zodat jonge talentvolle artiesten de gelegenheid krijgen zichzelf te presenteren. Het kunst en cultuurminnende publiek wordt ontvangen in de Salon Dell'Arte aan de Roosendaalseweg 24 te Kruisland. Deze ruimte is optimaal geoutilleerd en geeft het publiek alle gelegenheid van de voorstelling te genieten.

Ook initieert de Stichting Dell'Arte prachtige Muziektheatervoorstellingen die opgevoerd zullen worden in schouwburgen en theaters. Een belangrijke eis is dat die projecten gekenmerkt worden door hun vernieuwende vorm. Er wordt gewerkt met goed geschoolde amateur zangers, toneelspelers en dansers aangevuld met professionele krachten.

Wij zijn ervan overtuigd dat de Stichting Dell'Arte door deze unieke opzet een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bestaande cultuuruitingen in Roosendaal en omgeving.

De Stichting Dell'Arte spreekt tevens de wens uit om op een vruchtbare wijze samen te werken met bestaande verenigingen en stichtingen op cultureel gebied in de omgeving van Roosendaal om gezamenlijk projecten te ondernemen. Deze samenwerking beperkt zich niet tot de regio maar ook elders in het land zullen contacten worden gelegd.

Klik hier voor uitgebreide informatie over sponsormogelijkheden

Website: www.stichtingdellarte.nl of www.salondellarte.nl